GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106387
Stord (4614) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvre Økland
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelv-/elveavsetning erodert ned til flere terassenivå. Øverste nivå er avsatt ca. 50 m o.h. En bekk skjærer seg ned midt i forekomsten. Øst i avsetningen viser massetaket sorterte skrålag av sand og grus over siltig sand. Grusen er svært skifrig. Utbredelsen av forekomsten er litt usikker. Forekomsten kan ha betydning som råstoff til lokale formål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse