GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106389
Stord (4614) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vatna
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elveslette med et høyere nivå i nord (ca. 3 m over elvenivået). Resten av sletta ligger 1-2 m over elvesletta. Massene består trolig av lagdelt grus og sand. Det er ingen massetak eller snitt i avsetningen. Det øverste terassenivået blir volumberegnet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse