GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106391
Stord (4614) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bortveit
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elve-/breelvvifte med sorterte skrålag av sand/grus og stein. I vegskjæring ved riksvegen har forekomsten mektighet >8 m. Forekomsten er bygd opp til ca. 60 m o.h. Forekomsten kan ha betydning som forsyning av råstoff til lokale formål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse