GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106395
Fitjar (4615) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovland
(Sist oppdatert 06.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er avsatt i flere terassenivåer. Ingen åpne snitt viser massesammensetninger. Materialet kan være sortert breelvmateriale eller vannbehandlet morene. Et lite snitt i vegskjæringa viser litt stein og grus.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse