GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106407
Tysnes (4616) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Humlevik
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning erodert ned til flere terrassenivåer på begge sider av Humlevikelva. Øverste terrassenivå ligger ca. 70 m o.h. Snitt i den øverste terrassen og massetaket i den nederste terrassen viser skrålag av sortert sand og grus. Bare deler av forekomsten volumberegnes.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse