GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106411
Tysnes (4616) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Onarheim
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser i ulike nivå på østsida av Onarheimselva. Den øverste (nordlige) delen av forekomsten har liten mektighet og fjellet stikker frem flere steder. I den nedre delen av forekomsten er det et massetak som viser sorterte lag av sand og grus. Her er mektigheten >5 m. Denne delen av forekomsten volumberegnes.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse