GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106413
Tysnes (4616) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppdal
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er tolket som en breelvavsetning. Det er en tydelig terrassekant i nord. Sorterte skrålag av sand og grus. Forekomsten er avgrenset av elva i øst og fjell i dagen i sør. Den er bygd opp til 58 m o.h.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse