GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106423
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandvoll
(Sist oppdatert 15.mar.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomst øst for den markerte moreneryggen ved Sandvoll-Hordaland. Tykkelsen er flere steder meget begrenset. Mindre flater kan være opp til 5 m tykke. Avsatt i en bredemt sjø, samtidig som morena ble avsatt. Den uberørte nordlige delen av forekomsten med moreneryggen er foreslått vernet i verneplanen for Hordaland.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse