GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106427
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugland
(Sist oppdatert 15.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Uryddig terrasse avsatt som et delta i Uskedalen. Materialet har også kommet fra Børsdalen. Kornstørrelsen er sterkt varierende med ulike sorteringer. Finsilt/grovleire er observert i snitt. Denne store variasjonen gjør at forekomsten må undersøkes bedre ved større uttak. I 2007 ble det satt i gang et reguleringsarbeide, der deler av forekomsten foreslås omregulert fra fra LNF-område til byggeområde og massetaksområde.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse