GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106429
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dimmelsvik
(Sist oppdatert 15.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det drives her på en morene som er opp til 35 m tykk. Sandlommer og en viss lagdeling forekommer. Stein- og blokkinnholdet er meget stort. Det er tatt ut materiale på flere steder, noen uttakssteder er utplanert. Massetakene synes å være lokalisert til denne dalsida pga. foredlings- anlegg og særlig kai og havneforhold.
2003: Massetakene er drevet etappevis langt oppover dalsiden. Det meste av uttaket skjer nå i fast fjell.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse