GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106441
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skeie
(Sist oppdatert 15.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasse ca. 85 m o.h. som danner marin grense for området. Materialet består av et grovere topplag 1-2 m og sand videre nedover, noe finsand (grunneier pers.medd.). Massene er drapert utover mot riksveg 13/sjøen, som også har mye marint materiale.
2003: Ingen endring siden siste registrering.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse