GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106453
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austrepollen
(Sist oppdatert 05.jul.1987)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasser i nivået 40-45 m o.h. I sydlig dalside er det også terrasser ca. 80 m o.h. Selve terrasseflatene er små, men materialet ligger nedover dalsida mot de andre terrassene på 40-45 m o.h. I skjæringer ses et grusig materiale. Mengdene er meget vanskelig å bedømme.
2003: Ingen endring siden siste registrering. Steintipp fra Folgefonntunnelen og utskipningsanlegg ligger like ved forekomsten..

Bilder
1. Vestre del av forekomsten til venstre i bildet


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse