GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106457
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ænes
(Sist oppdatert 14.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten synes å bestå av store partier terrassert, vannbehandlet morene, særlig i de østlige delene. Ut mot fjorden er det noe mer breelvmateriale. Begge dalsider er dekket av dette materialet. Mektigheten er vanskelig å fastslå pga. sterk oppravinering og en del fjellblotninger.
2003: Ingen endring siden siste registrering. Dette er dens tørste registrerte forekomstn i Kvinnherad kommune. Snitt innerst i avsetningen viser usorterte masser av morenekarakter, med stort blokk og steininnhiold. Ned mot fjorden består massene av velsortert, ensgradert sand. Forekosmten kan være aktuell for uttak til lokale formål, dersom ikek annen arealbruk hindrer dette.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse