GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106469
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Digrebrekke
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en moreneavsetning nordøst for Markdalsbekken. Forekomsten strekker seg fra 260 til 360 m o.h., og har til dels stor mektighet med > 5 m i vegskjæring. Det er noen små lommer av sortert materiale i avsetningen. Ubredelse og mektighet er usikker.

Bilder
1. Snitt 1
2. Snitt 2
3. Tema ikke angitt
4. Tema ikke angitt


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse