GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106471
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moldbakken
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse, rest av tidligere breelvdelta, bygd opp til ca. 85 m o.h. Terrassen er ravinert og snitt i avsetningen viser stort sett finsand/delvis siltig. Noen gruslag sørøst i avsetningen (i massetak 1, 2 og 3). Nærmest fjorden er det ensgradert finsand i tillegg til siltig finsand. Deler av forekomsten blir volumberegnet.

Bilder
1. Snitt i massetak 3


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse