GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106475
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunderdalen
(Sist oppdatert 04.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av noe vannbehandlet morene. Usikker utbredelse og mektighet. Materialet er til dels grovt med stein og blokk. Det er noe sortert.

Bilder
1. Lite massetak
2. Lite massetak


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse