GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106477
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Svåsand
(Sist oppdatert 15.jul.1987)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning avsatt i flere terrassenivåer fra sjøen og opp til ca. 100 m o.h. Snitt innerst i avsetningen viser godt sortert materiale av sand og grus. Noen linser med siltig finsand. Mektighetsanslaget er usikkert. Vurderes som lite egnet grunet konflikt med jordbruk.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse