GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106483
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomst i øvre del av Odda sentrum. Delta avsatt ca. 90 m o.h. Lite aktuell for uttak. Materialet er en grusig sand, men inneholder også noe blokk og stein. Fjellet mellom forekomst og Sandvinvatnet kan gå ned i forekomsten og redusere mektigheten.
2003: Forekomsten er helt nedbygd.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse