GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106491
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Seim
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et elvedelta bygd opp av Storelva i Røldalsvatnet. I den nordlige delen av forekomsten er materialet grovt med mye blokk og stein, mens materialet i den sørlige delen ut mot Røldalsvatnet består av godt sortert sand og grus. Storelvas gamle løp går midt gjennom forekomsten. Mektigheten av forekomsten er begrenset av grunnvannsnivået som korresponderer med vatnet og elva. Vann-nivået varierer i løpet av året.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse