GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106493
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lono
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta som er gjennomskåret av breelva slik at terrassene på hver side av Lonovatnet står igjen. Terrassehøyde 10 m over Lonovatnet (365 m o.h.). Det er ingen massetak eller snitt, slik at massesammensetningen er usikker.
2003: Ingen endring. Massene kan være aktuelle for lokale uttak, men annen arealbruk begrenser mulighetene til uttak.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse