GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106495
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bru
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning sør for Bruelva. Avsetningen ligger som en erosjonsrest i dalsida ned til elva. Det er berg i dagen i elvekanten. Ujevn overflate med hauger og raviner. Ingen snitt, men trolig er materialet grus/sand.
2003: INgen endring. Forekosmten er sannsynligvis for liten og nedbygd til å være av interesse som byggeråstoff.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse