GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106501
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bråvoll
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en randmorene karakterisert av ablasjonsformer med hauger og mye stor blokk på overflata. Samme alder som Eidfjordterrassen (preboreal). Byggetomter i terrassen viser materiale av morenekarakter. Massetaket vest i avsetningen ned mot fjorden har sortert materiale i bunnen.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse