GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106503
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vetlemoen
(Sist oppdatert 13.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vetlemoen ligger ved samløpet Vivippo-Kinsa, er en terrasseformet breelvavsetning sammensatt av svært grovt materiale som er dårlig sortert. Vestre del av moen er bebygd (industri).


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse