GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106505
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveitane
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 150 m o.h. Vestre del av terrassen er planert og senket ca. 2 m i ytterkanten. Snitt i terrassen viser grusige masser. En del store blokker (opp til 5 m) ligger oppå terrasseflata.
2003: Ingen endring. Massene kan muligens egne seg til lokale formål i Ullensvang, men er delvis oppdyrket.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse