GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106507
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Århus
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger som terrasserte avsetninger på begge sider av Opo der den munner ut ved Århus. Materialet består av breelvmateriale, mye stor skredblokk i overflata. Ingen massetak, og drift i stor skala er lite aktuelt da forekomsten for en stor del er nedbygd.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse