GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106517
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Måge
(Sist oppdatert 14.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei stor flomskredvifte med utspylt materiale fra Måge-juvet. Flybildetolking antyder breelvmateriale øverst i vifta, men snitt i massetaket ned mot veien viser dårlig sortert materiale med blokk og stein. Mektighetsanslaget er usikkert.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse