GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106521
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Velure
(Sist oppdatert 14.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av usortert skredmateriale, i partier flomskredmateriale. Masser fra forekomsten er brukt til fyllmasse i forbindelse med bygging av ny riksveg 550.
2003: Masser benyttes til å dekke vegtunellene gjennom dette skreutsatte veistykket.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse