GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106523
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Utne
(Sist oppdatert 14.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rest av et breelvdelta ved utløpet av Utne-elva. Forekomsten har flere terrassenivåer på begge sider av elva. Det er fjell i dagen flere steder rundt forekomsten (dvs. trolig liten mektighet). Snitt viser grusige/sandige masser ved kirka.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse