GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106529
Eidfjord (4619) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Halne
(Sist oppdatert 17.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med liten mektighet. Rundet materiale med en del stein og blokk som er skifrig og med mye jern/mangan-utfelling. Neppe aktuell for større masseuttak. Noen hauger med større mektighet.
2003: Forekomsten ligger i landskapsvernområde. Det er neppe aktuelt med videre drift.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse