GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106531
Eidfjord (4619) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skytebanen
(Sist oppdatert 16.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en erosjonsrest av et breelvdelta og framstår som små terrasser i flere nivåer. Høyeste terrassenivå ligger ca. 100 m o.h. Fjell i dagen et par plasser innenfor forekomsten tyder på liten mektighet. Materialet består av sortert sand og grus.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse