GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106535
Eidfjord (4619) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinberg
(Sist oppdatert 16.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten fremstår som en terrasse/erosjonsrest etter et større delta nord for Steinberg. Terrassenivå ca. 70 m o.h. Materialet består av godt sortert sand og grus med et topplag av stein og blokk. Samtidig inneholder massene en del svake bergarter.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse