GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106537
Eidfjord (4619) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vardbergshaugen
(Sist oppdatert 16.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsatt terrasse sør for Steinberget. Terrassen er bygd opp til ca. 90 m o.h. (marin grense). Terrasseflata har spor etter elveløp. Ingen snitt viser massesammensetningen, men det er en del stein og blokk i overflata. Massene består trolig av sortert sand og grus. Brunt belegg på materialet.
2003: God forekomst, men fornminnevern og kommunale anlagg (vannverk?) begrenser utnytelsesmuligheten.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse