GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106543
Eidfjord (4619) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Horni
(Sist oppdatert 16.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en flybildetolket breelvterrasse. Terrasseflaten ligger ca. 80 m o.h. Forekomsten er ikke befart. Den er tett bevokst med lauvskog.
2003: Arealbruke er ikke endret. Ingen nye snitt.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse