GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106551
Eidfjord (4619) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hereid
(Sist oppdatert 16.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breranddelta med proksimalkant mot Eidfjordvannet. Det er ingen massetak i avsetningen, men massene består sannsynligvis av velgradert sand og grus med skrålag mot fjorden. En del blokk på terrasseflata. Det er registrert gravhauger fra jernalderen. Foreslått kvartær- geologisk vernet. Betydelig grusreserve. En av de største sand-/ grusforekomstene i Hordaland.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse