GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106557
Eidfjord (4619) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sæ
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dette er en brerandavsetning som opprinnelig lå på tvers av dalen, men som er blitt delt i to ved at elva Sima har erodert seg gjennom den opprinnelige ryggen. Massene som ble fjernet fra randavsetningen ble avsatt som ei elveslette videre ut gjennom dalen og er en del av den registrerte forekomsten. Senere er det ned fjellsiden avsatt grove masser med mye stor stein og blokk som flomskredvifter og skred over de opprinnelige sand- og grusavsetningene. I forekomsten er det to massetak på sørsiden av elva. Det vestligste av disse ble startet i de sorterte sand og grusmassene i elveavsetningen, men drives i dag i en grov flomskredvifte med stein og blokk som er avsatt ut gjennom Storefossgila.Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse