GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106565
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokkavatn
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en haugformet breelvavsetning ved utløpet av Stokkavatnet. Materialet består av godt sorterte skrålag av sand og noe grus. Begrenset mektighet. Det er tatt ut noe masser.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse