GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106569
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjadlane
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mektig breelvterrasse nord for Austdøla med terrasseflate ca. 90 m o.h. I tillegg er det noen elveterrasser i lavere nivå. Snitt viser sorterte løsmasser av sand og grus. Noen store blokker på terrasseflata.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse