GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106571
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Salbuvika
(Sist oppdatert 07.jul.1988)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av 1 breelvterrasse og flere lavere elveterrasser i flere nivåer. Ujevnt sorterte lag av sand og grus med mye stort blokk i massene. Stor blokk på overflata. Større massetak i elveterrassen ut mot fjorden.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse