GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106573
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lekve
(Sist oppdatert 13.sep.2003)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse 120 m o.h. Det er noen lavere terrasser sør for hovedterrassen. Snitt viser sorterte lag av sand og grus. Analyser utført av Veglaboratoriet viser høy andel av svake bergarter/glimmer. Mindre masseuttak sør i forekomsten.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse