GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106577
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vambheim
(Sist oppdatert 07.jul.1988)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveterrasse ved utløpet av Vambheimselva. Snitt ved elva indikerer siltige/sandige masser. Mektighet og utstrekning er usikker.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse