GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106579
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvanndal
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten fremstår som terrasser av breelvmateriale (erosjonsrester) på begge sider av Kvanndalselva. Terrassen vest for elva er bygd opp til ca. 70 m o.h. og har også størst volum. Ved utløpet av elva er det elveterrasser i lavere nivåer. Disse er ikke volumberegnet. Det er tatt ut en god del masse i terrassen vest for elva.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse