GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106581
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Folkedal
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er flybildetolket til breelvmateriale og fremstår som ravinerte terrasser med skrånende flate. Ingen snitt viser massesammensetningen, men ravinene kan tyde på finstoffholdig materiale. Noe grus i toppen.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse