GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106585
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Granvin
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en erosjonsrest av breelvmateriale. Noe terrassert. Flere raviner skjærer gjennom avsetningen. Dette kan indikere finsand/silt i materialet. Begrenset mektighet. Forekomsten blir ikke volumberegnet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse