GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106587
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjerland
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelv- og elveterrasser i flere nivå. Materialet består av skrålag av sand og grus. Mektigheten antagelig begrenset av finsand/siltig finsand under grusen. Høyeste terrassenivå ligger ca. 80 m o.h. Bare den nordlige delen av forekomsten blir volumberegnet. Mindre massetak vest i avsetningen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse