GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106589
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Trå
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelv-/elveterrasser i flere nivå ved utløpet av Tråelvi. Materialet består antagelig av lagdelt sand og grus. Mektigheten er usikker, men sannsynligvis begrenset.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse