GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106591
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Seim
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elve- og breelvterrasser nord for Storelva fra Vassenden i Granvinvatnet, og ca. 1,5 km nordvestover. Høyeste terrassenivå ligger 79 m o.h. ved utløpet av Skorva. Materialet består av godt sorterte sandlag med noen gruslag. Det er 2 massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse