GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106593
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugen
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser i flere nivå. Høyeste terrassenivå ligger 98 m o.h. Det er ingen snitt som viser massesammensetningen, men det forventes sortert grus og sand. Fjell i dagen rundt forekomsten begrenser mektigheten. Forekomsten er neppe aktuell for større uttak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse