GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106595
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Spildo
(Sist oppdatert 12.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en ryggformet breelvvifte ut fra Grytedalen (volumberegnet) og breelvterrasser mellom Spildo og Klyve (ikke volumberegnet). Massene i vifta er sortert sand og grus, men i breelvterrassene er det ingen snitt, slik at massesammensetningen og mektigheten er usikker.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse