GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106597
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvassdalen
(Sist oppdatert 09.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elvterrasse på østsiden av elva Sendo. Elvemateriale ligger langs elva i elvenivå. Helt vest i forekomsten er det en opptil 5-6 m skredavsetning, men med liten utbredelse. Snitt i den øvre delen av terrassen viser dårlig sortert materiale med stort stein-/blokkinnhold. Hoveddelen av terrassen (den distale delen) er sannsynligvis bedre sortert enn snittet viser. Skredavsetningen har liten utbredelse. Bare elveterrassen er volumberegnet. Det har ikke vært gjort ytterligere inngrep etter forrige registrering (1994).

Bilder
1. Forekomsten sett mot nordøst
2. Panorama over Kvassdalen
3. Panorama over Kvassdalen
4. Panorama over Kvassdalen


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse