GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106599
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bystølen
(Sist oppdatert 09.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en esker, ca. 400 m lang. Den er undersøkt tidligere av universitetet i Bergen og Vegvesenet. Materialet består av sortert sand/grus med en del stein i toppen. Mektighetsanslaget er svært usikkert.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse